Guangzhou Taiyi Embroidery Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $40,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Main Categories

Embroidery Lace
Handmade Lace
Fabric&Fiber
Garment Accessories
8,50 US$ - 9,70 US$/Yard
20 Yard(Min. Order)
11,00 US$ - 12,70 US$/Yard
20 Yard(Min. Order)
5,00 US$ - 5,80 US$/Yard
20 Yard(Min. Order)
42,00 US$ - 47,00 US$/Yard
20 Yard(Min. Order)
31,00 US$ - 33,00 US$/Yard
20 Yard(Min. Order)
20,00 US$ - 22,00 US$/Yard
20 Yard(Min. Order)
36,00 US$ - 38,00 US$/Yard
20 Yard(Min. Order)
53,00 US$ - 60,00 US$/Yard
20 Yard(Min. Order)
38,00 US$ - 43,00 US$/Yard
20 Yard(Min. Order)
4,00 US$ - 6,00 US$/Cuộn
1 Cuộn(Min. Order)
5,00 US$ - 7,00 US$/Cuộn
1 Cuộn(Min. Order)
5,00 US$ - 7,00 US$/Cuộn
1 Cuộn(Min. Order)
5,00 US$ - 7,00 US$/Cuộn
1 Cuộn(Min. Order)
5,00 US$ - 7,00 US$/Cuộn
1 Cuộn(Min. Order)
0,18 US$ - 0,19 US$/Cái
500 Cái(Min. Order)
0,20 US$ - 0,30 US$/Sợi
100 Sợi(Min. Order)
0,02 US$ - 0,03 US$/Cái
100 Cái(Min. Order)
0,005 US$ - 0,01 US$/Cái
500 Cái(Min. Order)
0,02 US$ - 0,03 US$/Cái
100 Cái(Min. Order)